Χρόνια Νόσος: Ένα σιωπηλό τραύμα για όλη την οικογένεια

Οι μελέτες οικογενειών που πάσχουν από χρόνια νόσο (νόσο παρατεταμένης διάρκειας, με συμπτώματα που δεν υποχωρούν και σπάνια θεραπεύονται) δείχνουν ότι οι πάσχοντες βιώνουν τη νόσο ως μια σχεσιακά τραυματική εμπειρία και αυτό φαίνεται να βιώνεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο από τους ίδιους αλλά και από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (Penn, 2001). […]